Tid Erfart

  

 
 
TID ERFART
 
I 2009 har jeg daglig transformert meningsløs materie til en representasjon av meningsfylt tilbrakt tid. En kalender bestående av 365 relikvieversjoner i direkte respons til den organiske erfaring det er å være i tiden, og de målene vi gir den. Hver dag i ett år er gitt et visuelt merke i gjenkjennelse av en rytme utenfor min kontroll.
I 365 laboratorieflasker av klart glass, 12 cm høyde og med sekskantet topp, har jeg forseglet tid ved å samle objekter som representerer dateringen skrevet sekssifret på lokket. Flaskene er oppbevart og presentert i to røde fraktekasser av metall, 90x45x35 cm. Tilgjengeligheten til hvert enkelt objekt kommer an på betrakteren. Flaskene må plukkes opp fra sitt rede i de polystyrenforede kassene for å bli sett i detalj.
Den daglige aktive handlingen av å finne objekter som representerer tid her og nå, hører allerede fortiden til. Forskyvningen av tid har skjedd. Ved å presentere det ferdige arbeidet, har nåtid blitt den gang da. Det som var aktiv handling av tid destillert til materie, har blitt nedtegnede minner. Heretter bare tilgjengelig som fragmenter av levd liv, preservert i gjenkjennelige mønster og lesbare nummersystem Jeg har skapt minneavtrykk av en historie forstått av meg som min.

 


 
 
Detaljer, flasker